Обавештење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неоп...

Обавештење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неоп...
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера Слободан Обрадовић РП, Радња за рециклажу материјала "RCA CENTAR" Церовац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складижтење и третман неопасног отпада на локацији у Церовцу, Крагујевац, на кп. бр. 1669/2, 1669/10,1669/4, 1669/5 и 1670/2 КО Церовац, на територији града Крагујевца... Чланак ...
Pročitajte čitavu vest na Kragujevac.rs
Povezane vesti