Javna prezentacija: Izveštaj o bezbednosti za kompleks ZIJIN BOR COOPER d.o.o. Bor Ogranak TIR Bor

Javna prezentacija: Izveštaj o bezbednosti za kompleks ZIJIN BOR COOPER d.o.o. Bor Ogranak TIR Bor
Bor, Beograd, 24.08.2019. Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: O B A V E Š T E NJ E Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak TIR Bor, u Boru, ...
Pročitajte čitavu vest na mc.kcbor.net
Povezane vesti

Izvor: admin