Prevencija i intervencija

Prevencija i intervencija
Bor, 10.07.2019. KOKORO Cilj svakog modela prevencije poremećaja u ponašanju kod dece i mladih jeste razvijanje otpornosti i to ne samo na nivou pojedinaca već i na nivou porodice, škole i lokalne zajednice. Neophodan preduslov za razvijanje otpornosti jeste prepoznavanje rizičnih faktora koji mogu uticati na kasniju pojavu poremećaja u ponašanju  ali istovremeno i protektivnih faktora koji mogu sprečiti nastanak i/ili dalji razvoj nepoželjenih oblika ponašanja. Radi lakš ...
Pročitajte čitavu vest na mc.kcbor.net
Povezane vesti
Više o...