Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu Donja Bela Reka

Bor, Beograd, 9. februara 2019. MCBor, Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu dana 27.02.2019. godine sa početkom u 1200časova, biće održana javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Glavni rudarski projekat eksploatacije kvarcnih peščara u ležištu sa dva revira, “DEO“ i “DEO SEVER“, na teritoriji KO Donja Bela Reka, grad Boru prostorijama gradske uprave grada Bora. Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. sta ...
Pročitajte čitavu vest na mc.kcbor.net
Povezane vesti
Više o...