RTB Bor: Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta Kraku Bugaresku i Cerovo

Bor, Beograd,   Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  Nosilac projekta RTB Bor Grupa – Rudnici bakra Bor, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije ležišta bakra „Cerovo“ kod Bora. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11 ...
Pročitajte čitavu vest na mc.kcbor.net
Povezane vesti

Izvor: Best