Kako pomoći siromašnim porodicama: Uvesti kategoriju UGROŽENIH POTROŠAČA

Kako pomoći siromašnim porodicama: Uvesti kategoriju UGROŽENIH POTROŠAČA
Udruženja za zaštitu potrošača u Srpskoj zalažu se da se u zakon uvrsti termin „ugroženi potrošač“, kao posebna kategorija kupaca kojima se i komunalna usluga mora osigurati po posebnim uslovima. Ugroženi potrošač je svako ko zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika pribavlja robu ili koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je u tome onemogućen. Svakog meseca humanitarnim organizacijama se javljaju siromašni građani, pa i cele porodice, kojima treba novčana pomoć da izmire dugovanja za komunalne usluge. Najveća sta...
Pročitajte čitavu vest na Blic