Vihori koji su izazvali Oluju(5): Dalmacija pod plotunima

Pukovnik Dragan Tanjga je iscrpno izneo analizu toka borbenih dejstava od početka agresije. Upoznao nas je sa svežim podacima o hrvatskim snagama, sa problemima mobilizacije naših snaga, koja je bespotrebno i krivicom u lancu subordinacije, na najvišem nivou, zakasnila, što je dovelo do teških posledica po narod u Ravnim Kotarima (Zemunik Donji, Crno, Islam Latinski, Islam Grčki, Kula Janković Stojana i Kašić).

Narod je primio udar hrvatskih snaga bez potpune zaštite vojske, a gotove snage nespremno prihvatile borbu. Narod je uspeo, iako sa značajnim gubicima, da se izvuče. Sada je u kolonama koje za sobom iz straha povlače i stanovništvo koje nije zahvaćeno borbenim dejstvima, a ponajviše zbog snažnog delovanja pete kolone.Napad ustaša jenjava naročito posle snažnog otpora tenkovske čete kapetana Kolundžića i protivoklopnih ...
Pročitajte čitavu vest na Vesti online
Povezane vesti