VOA

Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
Bez utvrđenog jasnog uzroka iznenadne smrti ambasadora Rusije u UN
Njujorški lekari nisu uspeli da utvrde šta je uzrok iznenadne smrti ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Vitalija Čurkina. Medicinski stručnjaci su zaključili da će dalja...
U službenoj upotrebi u Srbiji 11 manjinskih jezika
U Srbiji je u službenu upotrebu u 42 lokalne samouprave uvedeno 11 manjinskih jezika i njihovo pismo, a u našoj zemlji živi više od 30...
U službenoj upotrebi u Srbiji 11 manjinskih jezika
U Srbiji je u službenu upotrebu u 42 lokalne samouprave uvedeno 11 manjinskih jezika i njihovo pismo, a u našoj zemlji živi više od 30...
U službenoj upotrebi u Srbiji 11 manjinskih jezika
U Srbiji je u službenu upotrebu u 42 lokalne samouprave uvedeno 11 manjinskih jezika i njihovo pismo, a u našoj zemlji živi više od 30...
U službenoj upotrebi u Srbiji 11 manjinskih jezika
U Srbiji je u službenu upotrebu u 42 lokalne samouprave uvedeno 11 manjinskih jezika i njihovo pismo, a u našoj zemlji živi više od 30...
Po mesecima:

Izvor: enovine